TOIMITUSKYKY
AMMATTILAISTAUSTA
HINNOITTELUPERIAATTEET

Hinnoittelu - Tehdyn työn mukaan veloittaen
 

Itäfaxin hinnoittelu perustuu tehtyyn työpanokseen eli pääasiassa aikaveloitukseen ja aiheutuneiden kulujen korvaamiseen. Urakkaluonteisista työkorvauksista voidaan sopia, mutta yleensä nekin perustuvat tehokkaaseen työaikaan ja tuloksiin. Samoin pidempien matkustusaikojen korvaamisesta voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Työveloitus vaihtelee hieman työn mukaan riippuen mm. sen vaativuudesta sekä toimitusaikataulusta. Otan huomioon myös sopimus- ja toistuvaisasiakkuusalennukset.

Työni on arvonlisäverollista (22 %) lukuun ottamatta tiedotusvälineille tehtyjä juttuja.