TOIMITUSKYKY
AMMATTILAISTAUSTA
HINNOITTELUPERIAATTEET

Toimituskyky - Tehokkaasti ja nopeasti työ tehdyksi  
 

 

Itäfax Oy on ns. yhden miehen yritys. Lisäksi Itäfax on verkostoitunut useiden viestintäalalla toimivien pienyritysten sekä free lancer –toimijoiden kanssa. Heitä on paitsi Pohjois-Savossa myös eri puolilla Itä-Suomea sekä muuta maata.

Itäfax toimii laajassa Interactive Partners Oy:n  kokoamassa viestintäpalveluverkostossa lähinnä sisällöntuottajana. Tähän verkostoon kuuluu yli 150 viestintäalan monipuolista osaajaa ja ammattilaista. Sen vahvuutena on erityisesti uusien sähköisten mediaviestintäratkaisujen hyödyntäminen tiedotus- ja markkinointityössä.