TIEDOTTAJATYÖ
TOIMITTAJATYÖ
VALOKUVAUSTYÖ
VIESTINTÄKONSULTOINTI

Tiedottajatyötä - tietoa liikkeelle tehokkaasti
 

Informaation välittäminen tehokkaasti asiakkailta tiedotusvälineille ja muille kohdetahoille niin yritysmaailman kuin julkisen sektorinkin asioista on Itäfax Oy:n tärkeä tehtävä tietoyhteiskunnassa. Se muodostaa myös noin puolet yrityksen liikevaihdosta. Tiedottamisessa ei ole ristiriitaa toimittajatyön kanssa, koska toiminta on avointa ja rehtiä kaikkien osapuolten kanssa luottamuksen säilyttäen ja pelisäännöt selkeinä pitäen.

Tiedotuspalvelut tapahtuvat perinteisillä sekä uusilla menetelmillä. Kokonaisvaltaiset palvelut koostuvat suunnittelusta, informaation kokoamisesta ja käsittelystä, jalostamisesta teksti- ja kuvasisällöksi erilaisiin viestintämuotoihin (paperitiedotteet, nettisivut, sähköpostit, lehdet, verkkolehdet, esitteet, vuosikertomukset, ym.), kohdetahojen määrittämisestä ja tavoittamisesta, viestien tehokkaasta lähettämisestä sekä tiedotustulosten seurannasta ja jälkianalysoinnista. Mahdollista on tietysti poimia vain osa näistä palveluista.

Tiedotuspalvelujeni tuotteina ovat siten mm.
• tiedotussuunnitelmat
• erilaiset tiedotteet ja niiden jakelu
• tiedotustilaisuudet
• yhteydenotot tiedotusvälineisiin
• informatiiviset tekstit viestintävälineisiin ja -tuotteisiin
• valokuvaustyö
• tiedotustyön tulosten kokoaminen ja analysointi

Yhteistyöverkostostani löytyy lisäksi muuta tiedotus- ja markkinointiviestintäosaamista kuten
• mainostoimistopalveluja
• graafista suunnittelua
• sivutaittoa
• copy writer -tekstityötä
• valokuvaus- ja kuvapankkipalvelua
• tulostuspalveluja
• nettisivujen tekoa
• sähköisten viestintäjärjestelmien tuotantoa
• painettujen ja sähköisten julkaisujen tuotantoa